Katowice – stolica Aglomeracji Śląskiej

Katowice są stolicą kilkumilionowej aglomeracji śląskiej o dogodnym położeniu geograficznym w skali kraju i Europy. Autostrada A4, dwupasmowe drogi dojazdowe, lotniska w Katowicach i Krakowie oraz gęsta sieć kolejowa sprawiają, że Katowice są łatwo dostępne i atrakcyjne dla inwestorów. Odbywają się tu liczne imprezy sportowe, kulturalne oraz o charakterze finansowo - handlowym (targi, konwencje).
katowice katowice
katowice katowice